Digidroom, gevestigd in de Heidedreef 1 te 2390 Oostmalle neemt de bescherming van uw gegevens ter harte, en is verantwoordelijk voor de verwerking ervan zoals weergegeven in deze privacyverklaring

Contactgegevens:
Digidroom
Heidedreef 1
2390 Oostmalle
TEL 03/369.55.02

Fernanda Pauwels is de Functionaris Gegevensbescherming van Digidroom en bereikbaar via [email protected]

Verwerking van persoonsgegevens

Digidroom verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat deze je gegevens aan ons verstrekt.

Overzicht van de persoongegevens die we verwerken:

Voor -en achternaam
Adres
Telefoongegevens
Emailadres
Internetbrowser en apparaattype

Digidroom verwerkt volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Gezondheid (contact mbt verloop zwangerschap/bevalling)
Digidroom heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website-bezoekers jonger dan 16 jaar. We kunnen dit echter niet controleren. We raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen jonger dan 16 jaar om zo te voorkomen dat gegevens verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij gegevens van een minderjarige verzameld hebben, zonder ouderlijke toestemming, neem dan onmiddellijk contact op zodat wij deze kunnen verwijderen.
Digidroom verwerkt gegevens met de volgende doelen:

Contact opnemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Afhandelen van betaling
Informatie verstrekken van diensten en goederen
Levering van goederen
Analyse van websitegedrag om daarmee de website te verbeteren, en producten en diensten beter af te stemmen op de behoeftes
Wettelijk verplichte gegevens zoals die bv nodig zijn voor aangifte van belastingen.

Contactformulier

Als u het contactformulier op de website invult of een email stuurt, dan worden deze gegevens bewaard naar de aard van het formulier of de inhoud van uw email zolang nodig is voor de afhandeling daarvan

Bewaring persoonsgegevens

Digidroom bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor je verzameld worden. De bewaartermijn is 5 jaar, tenzij wettelijke verplichtingen een langere bewaartermijn vereisen (belastingen, …).

Delen van persoonsgegevens met derden

Digidroom verstrekt alleen aan derden voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou, en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht:

Google (email)
WordPress (website en contactformulier)
Bpost (briefwisseling)
Sociale media (promotionele doeleinden)
Leveranciers (leveringsdoeleinden producten)
Cookies

Digidroom gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Ze zijn noodzakelijk voor de correcte werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden je voorkeursinstellingen. Wanneer je dit niet wenst, dan stel je je internetbrowser zo in dat hij geen cookies opslaat. Eerder opgeslagen informatie kan eveneens via de instellingen van je internetbrowser verwijderd worden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Op basis van een gedateerd en ondertekend schriftelijk verzoek kan u mits bewijs van identiteit, een aanvraag indienen om je gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. We reageren dan zo snel mogelijk maar binnen de termijn van 30 dagen op je verzoek. In overeenstemming met artikel 77 van de AVG kan u een klacht indienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op volgend adres: 1000 Brussel, Drukpersstraat 35 (tel 0032 2 274 48 00 – email: [email protected]) of bij de toezichthoudende autoriteit van het land van uw verblijfplaats, voor de uitoefening van uw rechten.

Beveiliging

Digidroom neemt de beveiliging van uw gegevens ter harte en neemt passende maatregelen om verlies, onbevoegde toegang, ongeoorloofde wijziging of openbaarmaking tegen te gaan. Mocht je het idee hebben dat je gegevens niet voldoende beschermd zijn of er aanwijzigingen zijn van misbruik, dan kan je contact opnemen met [email protected]

Privacyverklaring